Home / Aktualności (strona 2)

Aktualności

Komunikat Wójta Gminy Skierniewice

Wójt Gminy Skierniewice informuje o przystąpieniu do opracowania projektu: „ ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKIERNIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2024

Więcej

Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra

Rozbudowa drogi w Gminie Skierniewice Inwestycja pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra”  obejmuje odcinek o dł. 0,836 km. Całkowity koszt ogólny zadania po przetargu to kwota 826 000,00 zł. Gmina pozyskała na ww. przedsięwzięcie dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji… Continue Reading Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra

Więcej

Informacja o kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że od 18 października 2023 r. na terenie gminy Skierniewice rozpoczną się kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Obowiązek przeprowadzenia takich kontroli wynika z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w… Continue Reading Informacja o kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Więcej

Zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szanowni Mieszkańcy, Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są zgłosić zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym mieszkańcy, którzy nie złożyli jeszcze ww. zgłoszenia proszeni są… Continue Reading Zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Więcej

Sprzedaż węgla

Sprzedaż węgla  Wójt Gminy Skierniewice ogłasza sprzedaż wyrobów węglowych przeznaczonych na cele opałowe – ogrzewanie gospodarstw domowych od 10 października 2023 r. (poniedziałek) w cenie 1900 zł brutto za tonę. Dostępna ilość węgla: Orzech – ok. 1 tony; Groszek – 75 ton. Punkty odbiór węgla: H.U. ROSA TOMASZ – Dębowa… Continue Reading Sprzedaż węgla

Więcej

Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców

Zasady przewozów w gminnym transporcie wyborczym (komunikacji doraźnej)  organizowanym przez Urząd Gminy Skierniewice określa warunki obsługi pasażerów, oraz przewozu osób – mieszkańców Gminy Skierniewice, w lokalnym transporcie zbiorowym w dniu wyborów, w granicach administracyjnych Gminy Skierniewice. Poniżej rozkłady jazdy dla każdego obwodu. Rozkłady będą umieszczone również na sołeckich tablicach ogłoszeń.

Więcej

Zgłaszanie uwag do zamontowanych urządzeń w ramach projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice”

Zgłaszanie uwag do zamontowanych urządzeń w ramach projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice” realizowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020! W związku z tym, iż zadanie pn. ,,Ekologiczna Gmina Skierniewice” dobiega końca, można jeszcze na tym etapie (do dnia 30.09.2023 r.) zgłaszać wszelkie uwagi i zapytania dotyczące zamontowanych urządzeń tj.… Continue Reading Zgłaszanie uwag do zamontowanych urządzeń w ramach projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice”

Więcej