Home / Aktualności (strona 20)

Aktualności

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2019

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie  Grantowym Programu Równać Szanse 2019! Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną… Continue Reading Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2019

Więcej

Wybory Sołtysów 2019

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Skierniewice z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Skierniewice. Na podstawie art.30 ust.1 w związku z art.36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 , poz. 1000 ,… Continue Reading Wybory Sołtysów 2019

Więcej

Informacja w sprawie rekrutacji do szkół i oddziałów przedszkolnych

Urząd Gminy Skierniewice informuje, iż zostały ustalone terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych oraz do oddziałów przedszkolnych w tych szkołach na rok szkolny 2019/2020. Zainteresowane osoby proszę o zapoznanie się z zarządzeniami Wójta Gminy Skierniewice

Więcej

INFORMACJA O BRAKU WODY

Skierniewice,  03 stycznia  2019r. RGK.7021.5.1.2019 O G Ł O S Z E N I E             W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  9 stycznia 2019r. (środa) prac na gminnej sieci wodociągowej, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że w godzinach  900 – 13 00dla miejscowości: MOKRA, SIERAKOWICE LEWE (Stara… Continue Reading INFORMACJA O BRAKU WODY

Więcej

INFORMACJA O BRAKU WODY

Skierniewice,  04 stycznia  2019r. RGK.7021.5.3.2019 O G Ł O S Z E N I E             W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  10 stycznia 2019r. (czwartek) prac na gminnej sieci wodociągowej, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że w godzinach  800 – 13 00dla miejscowości: MIEDNIEWICE (od numeru  1A… Continue Reading INFORMACJA O BRAKU WODY

Więcej

Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żelaznej

W dniu 06.11.2018r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0040/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego  a Gminą Skierniewice pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM W ŻELAZNEJ” Beneficjent:  Gmina Skierniewice Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego… Continue Reading Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żelaznej

Więcej

Jasełka Bożonarodzeniowe i Spotkania Wigilijne w Gminie Skierniewice

19 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej im. Prof. Szczepana A. Pieniążka w Miedniewicach wystawili Jasełka Bożonarodzeniowe. Występ dzieci wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój. Wspólnie z gośćmi śpiewano kolędy i podzielono się opłatkiem. Dnia 19 grudnia w Szkole Podstawowej im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej odbyła się Szkolna Wigilia. W uroczystości wzięli udział:… Continue Reading Jasełka Bożonarodzeniowe i Spotkania Wigilijne w Gminie Skierniewice

Więcej