Home / Aktualności (strona 30)

Aktualności

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Szanowni Państwo informujemy, że Gmina Skierniewice przystąpiła do realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców… Continue Reading Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego

Więcej

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2019

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie  Grantowym Programu Równać Szanse 2019! Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną… Continue Reading Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2019

Więcej

Wybory Sołtysów 2019

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Skierniewice z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Skierniewice. Na podstawie art.30 ust.1 w związku z art.36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 , poz. 1000 ,… Continue Reading Wybory Sołtysów 2019

Więcej

Informacja w sprawie rekrutacji do szkół i oddziałów przedszkolnych

Urząd Gminy Skierniewice informuje, iż zostały ustalone terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych oraz do oddziałów przedszkolnych w tych szkołach na rok szkolny 2019/2020. Zainteresowane osoby proszę o zapoznanie się z zarządzeniami Wójta Gminy Skierniewice

Więcej

INFORMACJA O BRAKU WODY

Skierniewice,  03 stycznia  2019r. RGK.7021.5.1.2019 O G Ł O S Z E N I E             W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  9 stycznia 2019r. (środa) prac na gminnej sieci wodociągowej, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że w godzinach  900 – 13 00dla miejscowości: MOKRA, SIERAKOWICE LEWE (Stara… Continue Reading INFORMACJA O BRAKU WODY

Więcej

INFORMACJA O BRAKU WODY

Skierniewice,  04 stycznia  2019r. RGK.7021.5.3.2019 O G Ł O S Z E N I E             W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  10 stycznia 2019r. (czwartek) prac na gminnej sieci wodociągowej, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że w godzinach  800 – 13 00dla miejscowości: MIEDNIEWICE (od numeru  1A… Continue Reading INFORMACJA O BRAKU WODY

Więcej

Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żelaznej

W dniu 06.11.2018r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0040/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego  a Gminą Skierniewice pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM W ŻELAZNEJ” Beneficjent:  Gmina Skierniewice Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego… Continue Reading Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żelaznej

Więcej