Home / Aktualności (strona 4)

Aktualności

INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

O G Ł O S Z E N I E                 W związku z rozpoczętą inwestycją polegającą na rozbudowie i przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Józefatów i koniecznością przeprowadzenia prac przełączeniowych, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że w dniu: 25 maja 2022r. (środa) w godzinach  1000 – 1700 … Continue Reading INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Więcej

Informacja o sesji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 1005) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Skierniewice na dzień 25 maja 2022 roku o godz. 1000 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze.                                    Proponowany… Continue Reading Informacja o sesji

Więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Skierniewice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Mokrej Prawej

Więcej

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY SKIERNIEWICE W 2022 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 42/2022 Wójta Gminy Skierniewice z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Skierniewice w 2022 roku.  

Więcej

Programu ochrony środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2023-2026

W myśl art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 r., poz. 1973 ze zm.), organ wykonawczy powiatu, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza powiatowy program ochrony środowiska. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach przystąpiło do opracowania Programu ochrony środowiska dla Powiatu… Continue Reading Programu ochrony środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2023-2026

Więcej

Informacja o Sesji Rady Gminy

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Skierniewice na dzień 20 kwietnia 2022 roku o godz. 1000 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze.                                    Proponowany porządek obrad Sesji:… Continue Reading Informacja o Sesji Rady Gminy

Więcej