Home / Aktualności (strona 4)

Aktualności

Zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych izby rolniczej

Zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych izby rolniczej odbywa się do dn. 4 września 2023 r. Okręgowa Komisja Wyborcza nr 135 pełni dyżury w dniach: 17.08.2023 r. i 24.08.2023 r., w godz. 14-16 oraz w dniu 04.09.2023 r., w godz. 10-12. Siedziba Komisji – ul. Reymonta 23, 96-100… Continue Reading Zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych izby rolniczej

Więcej

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu ciężarowego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Skierniewice ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego pożarniczego marki STAR 266, rok produkcji 1979.  Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2023 r. Cena wywoławcza 39 000,00 zł brutto. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl i www.gminaskierniewice.pl Szczegółowe informacje o przedmiocie… Continue Reading Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu ciężarowego

Więcej

Dotacja na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych

Gmina Skierniewice uzyskała dofinansowanie w kwocie 100 tys. zł z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach uzyskanej dotacji celowej osiem jednostek z terenu naszej gminy otrzyma niezbędne wyposażenie oraz… Continue Reading Dotacja na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych

Więcej

Bajkowy Turniej Wsi Gminy Skierniewice 27 sierpnia 2023 r.

W niedzielę 27 sierpnia 2023 roku na boisku sportowym w Miedniewicach już po raz czwarty! w Turnieju Wsi zmierzą się ze sobą sołectwa Gminy Skierniewice. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz zachęcamy do zgłaszania drużyn. Zasady i warunki turnieju:  W skład drużyny wchodzić mogą mieszkańcy danego… Continue Reading Bajkowy Turniej Wsi Gminy Skierniewice 27 sierpnia 2023 r.

Więcej

Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra

Zadanie pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra” Wartość dofinansowania: 198 670,00 zł Całkowita wartość zadania: 826 000,00 zł Inwestycja dofinansowana ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, przeznaczonych na zadanie pod nazwą: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.   W dniu 3 lipca br. w… Continue Reading Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra

Więcej

Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Finansów z subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji m.in. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.   Zadanie pod nazwą „Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”. Wartość dofinansowania: 4 454 168,00 zł Wartość zadania 4 842 961,00 zł Projekt dotyczy naboru przeprowadzonego w 2022 roku.… Continue Reading Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Więcej

Informacja o Afrykańskim Pomorze Świń na terenie kraju w 2023 roku

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach:     Mapa przedstawiająca aktualną sytuację epizootyczną znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii: Strona Głównego Inspektoratu Weterynarii

Więcej

Fundusz Sołecki 2024

Do mieszkańców Gminy Skierniewice Rada Gminy Skierniewice uchwałą Nr V/40/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zdecydowała o wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego. Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć mieszkańcom i zintegrować lokalną społeczność w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców. Fundusz sołecki jest wyodrębniony w budżecie gminy, przez… Continue Reading Fundusz Sołecki 2024

Więcej