Home / Aktualności (strona 46)

Aktualności

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice

Zadanie pn.  „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice” zrealizowano z udziałem dotacji do kwoty 137.150,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania wyniosła 138.536,24 zł. Zakres projektu obejmował odebranie zalegających na posesji osób fizycznych płyt azbestowych i przygotowanie ich do załadunku,… Continue Reading Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice

Więcej

Darmowy Zapis Konferencji

Darmowy Zapis Konferencji   Dla osób, które chciały, lecz z różnych względów nie mogły przybyć na konferencję „Nowoczesne czytanie Tuwima. Poezja Juliana Tuwima dla dzieci wobec wyzwań nowoczesności w ujęciu literaturoznawczym i metodycznym” prezentujemy nagrania wszystkich wygłoszonych wykładów! Niechaj każdy zakątek Polski się dowie, że wiersze Tuwima żyją! Nagrania dostępne… Continue Reading Darmowy Zapis Konferencji

Więcej

50 lat małżeństwa

Niecodzienna uroczystość miała miejsce w Urzędzie Gminy Skierniewice. 08.11.2013 Wójt Gminy Skierniewice wręczył medale za 50 lat pożycia małżeńskiego, przyznane przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. W uroczystości wręczenia medali miało wziąć udział 11 par małżeńskich z Gminy Skierniewice, niestety nie wszystkim udało się przybyć, zaś dwie pary małżeńskie reprezentowali tylko Panowie,… Continue Reading 50 lat małżeństwa

Więcej

ZARZĄDZENIE Nr 42/2013 WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE z dnia 2 października 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Skierniewice w 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2013 WÓJTA  GMINY  SKIERNIEWICE z dnia 2 października 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Skierniewice w 2013 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2013r. poz. 594… Continue Reading ZARZĄDZENIE Nr 42/2013 WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE z dnia 2 października 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Skierniewice w 2013 r.

Więcej

Zadanie pn. „Zakup oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy Skierniewice”

  Zadanie pn. „Zakup oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy Skierniewice” o całkowitym koszcie 9 713 zł zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.wfosigw.lodz.pl) w formie dotacji w wysokości 8 741 zł. Zadanie obejmowało zakup oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi.… Continue Reading Zadanie pn. „Zakup oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy Skierniewice”

Więcej