Home / Aktualności (strona 49)

Aktualności

ZAPROSZENIE Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”

ZAPROSZENIE  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” zaprasza do udziału w spotkaniach szkoleniowych na temat warunków ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013, w zakresie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Małe projekty Spotkania odbędą się w godzinach 1100-15oo… Continue Reading ZAPROSZENIE Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”

Więcej

e-nauka

Projekt pn „E-kształcenie zmienia uczniów, uczniowie zmieniają Gminę Skierniewice”  przewiduje wdrożenie na terenie szkół w Gminie Skierniewice, w województwie łódzkim, usług w zakresie e-kształcenia, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Projekt przewiduje zakup 130 sztuk tabletów z systemem operacyjnym oraz 130 sztuk oprogramowania edukacyjnego. Dodatkowo zakupiona zostanie pamięć… Continue Reading e-nauka

Więcej

Lokalnej Grupy Działania –„Gniazdo”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania –„Gniazdo” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Termin składania wniosków: Od 15.10.2012 r. do 09.11.2012r. Miejsce… Continue Reading Lokalnej Grupy Działania –„Gniazdo”

Więcej

Szansa dla kazdego

„Szansa dla każdego” Gmina Skierniewice w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.1., Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” realizuje projekt dla uczniów i uczennic klas I-III wszystkich szkół podstawowych  funkcjonujących… Continue Reading Szansa dla kazdego

Więcej

godziny

INFORMACJA Godziny pracy Urzędu Gminy Skierniewice od dnia 1 września 2012 r.:  poniedziałek – środa: godz. 8.00 – 16.00 czwartek: godz. 8.00 – 17.00 piątek: godz. 8.00 – 15.00  

Więcej

Internet Talentów 2

Projekt „Internet Talentów 2” realizowany w województwie łódzkim ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia sklepu internetowego oraz podjęcia pracy w charakterze specjalisty E-sprzedaży. Projekt jest przeznaczony dla niepracujących osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności zamieszkujących w województwie łódzkim. W 4 edycjach szkolenia weźmie udział 40 osób. Rekrutacja trwa tylko… Continue Reading Internet Talentów 2

Więcej

Poprawa dost. komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Poprawa dost. komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przystąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej dało ogromną szansę samorządom na realizację inwestycji, których przeprowadzenie tylko własnymi środkami byłoby w krótkim czasie bardzo ograniczone lub wręcz niemożliwe. Powiat Skierniewicki wraz z trzema Gminami: Skierniewice, Nowy Kawęczyn, Maków – wykorzystał… Continue Reading Poprawa dost. komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Więcej