Home / Aktualności (strona 5)

Aktualności

SZACOWANIE SZKÓD – SUSZA 2023

SZACOWANIE SZKÓD – SUSZA 2023 Wójt Gminy Skierniewice informuje, że w dniu 14 lipca 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które w znaczącym stopniu zmieniło obowiązującą procedurę szacowania strat w gospodarstwach rolnych powstałych… Continue Reading SZACOWANIE SZKÓD – SUSZA 2023

Więcej

AKCYZA 2023 – wnioski

W dniach od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Skierniewice (pok. 109) przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego. Zwrot przysługuje rolnikom posiadającym grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego położone na terenie Gminy Skierniewice. Rolnik, który chce odzyskać część kosztów… Continue Reading AKCYZA 2023 – wnioski

Więcej

Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby Szkoły podstawowej w Mokrej Lewej wraz z budową Centrum Społecznego Wsi

  Zadanie pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby Szkoły podstawowej w Mokrej Lewej wraz z budową centrum społecznego wsi” Wartość dofinansowania: 8 415 000.00 zł Całkowita wartość zadania: 15 741 937.38 zł Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych     Realizacja projektu… Continue Reading Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby Szkoły podstawowej w Mokrej Lewej wraz z budową Centrum Społecznego Wsi

Więcej

„Kompleksowa konserwacja i restauracja drewnianej kapliczki (XIX w.) w Mokrej Prawej”

„Kompleksowa konserwacja i restauracja drewnianej kapliczki (XIX w.) w Mokrej Prawej” Sejmik Województwa Łódzkiego rozstrzygnął konkurs „Mała architektura zabytkowa” i udzielił w 2023 roku dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego na rzecz pomocy finansowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac… Continue Reading „Kompleksowa konserwacja i restauracja drewnianej kapliczki (XIX w.) w Mokrej Prawej”

Więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Skierniewice w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym

KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice informuje             W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia. Z wykazem można zapoznać się w dniach 20.07.2023 r. – 09.08.2023 r.

Więcej

Wybory do Izb Rolniczych 2023

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 24 WRZEŚNIA 2023 ROKU Uchwałą nr 2/2023 r. Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023r. zostały zarządzone wybory do izb rolniczych, w tym do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wybory zostały wyznaczone na dzień 24 września 2023 r. (niedziela) w godzinach od 8.00… Continue Reading Wybory do Izb Rolniczych 2023

Więcej

Zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez gminę Ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Skierniewice prosimy mieszkańców o wypełnienie i złożenie do dnia 31.07.2023 r. druku zgłoszenia, który zostanie dostarczony do Państwa przez Sołtysów. Dodatkowo druk pobrać można: w Biurze Obsługi Interesanta (parter) w Urzędzie… Continue Reading Zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Więcej

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu ciężarowego

Zarządzenie Nr 70/2023 Wójta Gminy Skierniewice z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu publicznego – ofertowego na sprzedaż samochodu ciężarowego marki STAR 266 stanowiącego własność Gminy Skierniewice.        

Więcej