Aktualności

Konkurs Wsi Gminy Skierniewice

Wójt Gminy Skierniewice zaprasza do udziału w Konkursie Wsi Gminy Skierniewice, który odbędzie się 16 lipca 2022 r. w godzinach 16:30-20:00 na boisku sportowym klubu „Jutrzenka” w Mokrej Prawej podczas Gminnego Pikniku „Historia mojego sołectwa i gminy”. Zachęcamy do zgłaszania drużyn składających się z mieszkańców sołectw Gminy Skierniewice. Szczegóły w… Continue Reading Konkurs Wsi Gminy Skierniewice

Więcej

INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

                                                                                                                              Skierniewice, 23 czerwca  2022r. RGK.7021.5.11.2022                                                                          O G Ł O S Z E N I E                                 GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że wykonawca inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Józefatów poinformował o potrzebie przeprowadzenia niezbędnych prac powodujących zakłócenia i/lub przerwy… Continue Reading INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Więcej

W dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Skierniewice.

I N F O R M A C J A Informuję, że w dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Skierniewice. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie… Continue Reading W dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Skierniewice.

Więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Skierniewice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej  

Więcej

Ekologiczna Gmina Skierniewice – INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych oraz zakupu pieców na pellet i biomasę w ramach projektu pn.: „Ekologiczna Gmina Skierniewice” prosimy mieszkańców Gminy Skierniewice, którzy brali udział w naborze do projektu a rezygnują z udziału o kontakt pod numerem  46 819 56 27 – Urząd Gminy Skierniewice

Więcej

Uwaga. Woda warunkowo przydatna do spożycia.

KOMUNIKAT! W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w badaniach jakości wody z Wodociągu publicznego w Józefatowie, informuję że woda dostarczana do miejscowości: Brzozów, Józefatów, Julków, Nowe Rowiska, Nowy Ludwików, Pruszków, Rzeczków, Stare Rowiska, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna oraz części wsi Dębowa Góra i Strobów, warunkowo nadaje się do spożycia… Continue Reading Uwaga. Woda warunkowo przydatna do spożycia.

Więcej

Kampania Profilaktyczna z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

W dniu 05 czerwca  na boisku przy Szkole Podstawowej w Dębowej Górze podczas obchodów Dnia Dziecka odbyła się Kampania Profilaktyczna z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Głównym założeniem Kampanii profilaktycznej  było wskazanie  dzieciom oraz ich rodzicom zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych, narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Prowadzone… Continue Reading Kampania Profilaktyczna z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

Więcej

KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice

KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice informuje             W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się na okres 21 dni wykaz nieruchomości, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, ozn. jako działki nr: 282/3, 532/1, 525, obręb Borowiny oraz 1300,… Continue Reading KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice

Więcej

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Skierniewice do roku 2030

Prezentujemy Państwu Projekt Strategii Rozwoju Gminy Skierniewice do roku 2030 wraz z protokołem  z przebiegu i wyników Konsultacji społecznych projektu Strategii. Strategia została przedłożona Zarządowi Województwa Łódzkiego celem ewentualnej dalszych konsultacji.

Więcej