Aktualności

Odnawialne źródła energii w Gminie Skierniewice

                                                                    Skierniewice, dnia 14 czerwca 2019r. Szanowni Mieszkańcy Gminy Skierniewice!   W związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego dofinansowania dla projektu pt. „Odnawialne źródła energii w Gminie Skierniewice”, obejmującego wykonanie 277  instalacji kolektorów słonecznych  oraz  wymianę 53 kotłów na biomasę – uprzejmie wyjaśniam, że sprawa jest na etapie… Continue Reading Odnawialne źródła energii w Gminie Skierniewice

Więcej

INFORMACJA O ZACHOWANIU CIĄGŁOŚCI DOSTAW WODY

UWAGA!!!! Informujemy, że zachowana zostaje  ciągłość dostawy wody dla mieszkańców wsi:   MOKRA PRAWA, SIERAKOWICE PRAWE, BOROWINY, MOKRA LEWA, MOKRA, SIERAKOWICE LEWE, MIEDNIEWICE, TOPOLA, SAMICE i PAMIĘTNA W godzinach uzgodnionych ze Spółką WOD-KAN  dostawa odbywać się będzie przy obniżonym ciśnieniu.  Informacja o godzinach obniżenia ciśnienia zostanie Państwu przekazana poprzez publikację… Continue Reading INFORMACJA O ZACHOWANIU CIĄGŁOŚCI DOSTAW WODY

Więcej

UWAGA INFORMACJA O DOSTAWIE WODY

UWAGA!!!! Informujemy, że zachowana zostaje  dostawa wody dla mieszkańców północnej części GMINY SKIERNIEWICE  W godzinach 1500-2300  dostawa odbywać się będzie przy obniżonym ciśnieniu.  NADAL UTRZYMUJEMY SWOJĄ PROŚBĘ O RACJONALNE KORZYSTANIE Z  WODY.                                                                                                                 Wójt Gminy Skierniewice

Więcej

UWAGA!!! WODA LECI !!!!

UWAGA!!! WODA LECI !!!! MIESZKAŃCY PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY –  NADAL UTRZYMUJEMY DOSTAWĘ WODY!!!! W godzinach popołudniowych odnotowywany jest przez Spółkę WOD-KAN bardzo duży rozbiór wody, dlatego dostawa wody dla Gminy Skierniewice w   godzinach 1800-2100  będzie odbywać się  ze zmniejszonym ciśnieniem.  Prosimy  nadal o korzystanie z wody  w sposób racjonalny i… Continue Reading UWAGA!!! WODA LECI !!!!

Więcej

UWAGA!!!! INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILI!!!!

UWAGA!!!! INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILI!!!! MIESZKAŃCY WSI – MOKRA PRAWA, SIERAKOWICE PRAWE, BOROWINY,  MOKRA LEWA, MOKRA, SIERAKOWICE LEWE, SIERAKOWICE PRAWE,  MIEDNIEWICE, TOPOLA, SAMICE, PAMIĘTNA oraz BUDY GRABSKIE i RUDA –  UTRZYMUJEMY DOSTAWĘ WODY!!!! Przypominamy jednak, że zgodnie z informacją  Spółki WOD-KAN w godzinach 2300-430 nastąpi zmniejszenie ciśnienia w sieci lub… Continue Reading UWAGA!!!! INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILI!!!!

Więcej

PILNA INFORMACJA O BRAKU WODY

UWAGA!!!! WÓJT GMINY SKIERNIEWICE  INFORMUJE!!!! MIESZKAŃCY WSI – MOKRA PRAWA, SIERAKOWICE PRAWE, BOROWINY, BUDY GRABSKIE i RUDA!!!! ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  WOD – KAN z/s MOKRA PRAWA PRZYWRÓCI DOSTAWY WODY W GODZIANACH  1200-1400. PROSIMY O ZABEZPIECZENIE WODY DO CELÓW SPOŻYCIA. POTEM NASTĄPI PONOWNE WYŁĄCZENIE WODY. W DALSZEJ KOLEJNOŚCI PODANY ZOSTANIE… Continue Reading PILNA INFORMACJA O BRAKU WODY

Więcej

ODSTĄPIENIE OD ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Skierniewice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie odstąpienia od przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice (obejmującego obszary w obrębach wsi: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Budy Grabskie Ruda, Dębowa Góra, Halinów, Józefatów, Ludwików Nowy, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna,… Continue Reading ODSTĄPIENIE OD ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Więcej

INFORMACJA

W związku z licznymi pytaniami na temat zapisów w Uchwale Nr XXXIII/219/2018 Rady Gminy Skierniewice z dnia 29 stycznia 2018 r. dotyczących zasad dotowania innych form wychowania przedszkolnego, informujemy, że przygotowywany jest projekt Uchwały, w treści której znajdzie się zapis dotyczący wysokości kwoty dotacji. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca wychowanie… Continue Reading INFORMACJA

Więcej