Aktualności

Informacja o braku wody

Skierniewice, 26 lipca 2017r. RGK.7021.5.19.2017   O G Ł O S Z E N I E W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu 27 lipca 2017r. (czwartek) prac na gminnej sieci wodociągowej, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że w godzinach 12 00 – 18 00 dla miejscowości: • MOKRA… Continue Reading Informacja o braku wody

Więcej

Gminne zawody – sportowo pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Skierniewice

W niedzielę 02.07.2017 odbyły się zawody gminne zawody – sportowo pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Skierniewice. Wśród seniorów na pierwszym miejscu uplasowali się druhowie z OSP Mokra Prawa. Zwycięzcom gratulujemy. Klasyfikacja generalna Grupa A –Mężczyźni Lp. Nazwa OSP Pkt. 1. Mokra Prawa 96,20 2. Skierniewice 100,80 3. Samice 102,60… Continue Reading Gminne zawody – sportowo pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Skierniewice

Więcej

Informacja o braku wody

RGK.7021.5.15.2017                                          Skierniewice,  03 lipca  2017r.     O G Ł O S Z E N I E            W związku zaplanowanymi na dzień    06 lipca  2017r. (czwartek)  pracami na  gminnej sieci wodociągowej, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY, informuje   że dla miejscowości: Pruszków, Rzeczków, Wólka Strobowska, Żelazna, Wola Wysoka,  Zalesie,… Continue Reading Informacja o braku wody

Więcej

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Skierniewice

                                                                                                                        Skierniewice, dnia 08.06.2017r. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Skierniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skierniewice dla fragmentów obrębów wsi Mokra Prawa i Sierakowice Prawe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt  9, 11, 12 ustawy z dnia 27 marca 2003… Continue Reading OGŁOSZENIE Wójta Gminy Skierniewice

Więcej

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Skierniewice z dnia 23 maja 2017 r.

RGK. 6121.15.2017                                                                                            Data: 23 maja 2017 r. W związku z przymrozkami wiosennymi, które wystąpiły na obszarze Gminy Skierniewice w okresie 17.04.2017 r. – 10.05.2017 r. informuję, że Rolnicy, którzy ponieśli straty w  uprawach, mogą składać w Urzędzie Gminy Skierniewice wnioski o szacowanie szkód powstałych w ich gospodarstwach .… Continue Reading O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Skierniewice z dnia 23 maja 2017 r.

Więcej

Dzień Strażaka

30 kwietnia 2017 roku strażacy ochotnicy z Gminy Skierniewice wspólnie z władzami samorządowymi obchodzili swoje święto – DZIEŃ STRAŻAKA. Obchody rozpoczęły się o godz. 12.00 Mszą Święta w Kościele pod wezwaniem św. Macieja Apostoła w Bełchowie, którą odprawił Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Jan Pietrzyk. Po mszy św. przedstawiciele OSP Bełchów… Continue Reading Dzień Strażaka

Więcej

Informacja o braku wody

Skierniewice,    04 maja  2017r. RGK.7021.5.9.2017   O G Ł O S Z E N I E                                   W związku z zaplanowanym na dzień   05 maja 2017r. (piątek) w godzinach 700-1500 usuwaniem awarii na SUW Dębowa Góra oraz potrzebą dokonania przepięć na gminnej sieci wodociągowej, GMINA SKIERNIEWICE –… Continue Reading Informacja o braku wody

Więcej

Skierniewice, dnia 21.04.2017r.       OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Skierniewice     Stosownie do art. 54 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z… Continue Reading

Więcej

XXXVII Mały Konkurs Recytatorski

Centrum Kultury i sztuki ogłasza XXXVII Mały Konkurs Recytatorski skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Karty zgłoszeń należy dostarczyć do CKiS do 9 maja 2017 r. Finał Powiatowy odbędzie się 9 maja 2017 r.

Więcej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – wiosna 2017

Szanowni Mieszkańcy Gminy SKIERNIEWICE Gmina Skierniewice uprzejmie informuje, że odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą  miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu: 29.05.2017r. – Strobów, Wólka Strobowska, Rzeczków, Żelazna, Zalesie, Wola Wysoka.       30.05.2017r. – Miedniewice, Topola, Pamiętna.… Continue Reading Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – wiosna 2017

Więcej

70 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

                 Tak niecodzienny jubileusz pożycia małżeńskiego obchodziła para z miejscowości Dębowa Góra Gmina Skierniewice – Państwo Helena i Aleksander Wieprzkowicz. Co prawda ustawa nie przewiduje medalu od Prezydenta RP za tak znaczny jubileusz, który nazywany jest Kamiennymi Weselem, ale ta para nigdy do tej pory nie otrzymała medalu za miniony już… Continue Reading 70 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Więcej