Aktualności

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Skierniewice z dnia 6 czerwca 2013 r.

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych na całym obszarze gminy Skierniewice wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane przez: deszcz nawalny, grad, powódź. Stwierdziłem, iż wymienione wyżej zjawiska mają charakter klęskowy i zgodnie z obowiązującą procedurą powiadomiłem Wojewodę Łódzkiego o zamiarze wszczęcia procedury związanej z… Continue Reading O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Skierniewice z dnia 6 czerwca 2013 r.

Więcej

Informacja o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Informacja o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych INFORMACJA Informacja o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Urząd Gminy Skierniewice informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych… Continue Reading Informacja o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Więcej

Nowa odsłona i funkcjonalność strony internetowej

Z przyjemnością prezentujemy Państwu nową odsłonę strony internetowej www.gminaskierniewice.pl. Nowa strona to nie tylko całkowicie zmieniona szata graficzna, ale przede wszystkim ulepszona nawigacja i nowe funkcjonalności, dzięki którym dostęp do informacji o gminie będzie szybszy, a kontakt z Nami łatwiejszy. Zapraszamy do zapoznania się z nową stroną internetową.

Więcej

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 1.07.2013 Gmina Skierniewice przejęła odpowiedzialność za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich transport i zagospodarowanie. W imieniu Gminy Skierniewice zadania te realizuje EKO-REGION Sp. z o.o. Rada Gminy Skierniewice, w związku z wymogiem dostosowywania systemu gospodarki komunalnej gminy do nowych uregulowań wprowadzonych nowelizacją z 19 lipca 2019 r.… Continue Reading GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Więcej

ZAPROSZENIE Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”

ZAPROSZENIE  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” zaprasza do udziału w spotkaniach szkoleniowych na temat warunków ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013, w zakresie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Małe projekty Spotkania odbędą się w godzinach 1100-15oo… Continue Reading ZAPROSZENIE Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”

Więcej

Lokalnej Grupy Działania –„Gniazdo”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania –„Gniazdo” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Termin składania wniosków: Od 15.10.2012 r. do 09.11.2012r. Miejsce… Continue Reading Lokalnej Grupy Działania –„Gniazdo”

Więcej

godziny

INFORMACJA Godziny pracy Urzędu Gminy Skierniewice od dnia 1 września 2012 r.:  poniedziałek – środa: godz. 8.00 – 16.00 czwartek: godz. 8.00 – 17.00 piątek: godz. 8.00 – 15.00  

Więcej