Aktualności

Uwaga. Woda warunkowo przydatna do spożycia.

KOMUNIKAT! W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w badaniach jakości wody z Wodociągu publicznego w Józefatowie, informuję że woda dostarczana do miejscowości: Brzozów, Józefatów, Julków, Nowe Rowiska, Nowy Ludwików, Pruszków, Rzeczków, Stare Rowiska, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna oraz części wsi Dębowa Góra i Strobów, warunkowo nadaje się do spożycia… Continue Reading Uwaga. Woda warunkowo przydatna do spożycia.

Więcej

Kampania Profilaktyczna z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

W dniu 05 czerwca  na boisku przy Szkole Podstawowej w Dębowej Górze podczas obchodów Dnia Dziecka odbyła się Kampania Profilaktyczna z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Głównym założeniem Kampanii profilaktycznej  było wskazanie  dzieciom oraz ich rodzicom zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych, narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Prowadzone… Continue Reading Kampania Profilaktyczna z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

Więcej

KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice

KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice informuje             W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się na okres 21 dni wykaz nieruchomości, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, ozn. jako działki nr: 282/3, 532/1, 525, obręb Borowiny oraz 1300,… Continue Reading KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice

Więcej

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Skierniewice do roku 2030

Prezentujemy Państwu Projekt Strategii Rozwoju Gminy Skierniewice do roku 2030 wraz z protokołem  z przebiegu i wyników Konsultacji społecznych projektu Strategii. Strategia została przedłożona Zarządowi Województwa Łódzkiego celem ewentualnej dalszych konsultacji.

Więcej

Informacja o sesji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 1005) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Skierniewice na dzień 25 maja 2022 roku o godz. 1000 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze.                                    Proponowany… Continue Reading Informacja o sesji

Więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Skierniewice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Mokrej Prawej

Więcej

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skierniewice

  Zadanie pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skierniewice” Wartość dofinansowania: 3 152 539,74 zł Całkowita wartość zadania: 3 318 462,88 zł Inwestycja dofinansowana ze środków  Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych   Zadanie obejmuję przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skierniewice polegająca na remoncie dróg w… Continue Reading Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skierniewice

Więcej

Programu ochrony środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2023-2026

W myśl art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 r., poz. 1973 ze zm.), organ wykonawczy powiatu, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza powiatowy program ochrony środowiska. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach przystąpiło do opracowania Programu ochrony środowiska dla Powiatu… Continue Reading Programu ochrony środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2023-2026

Więcej