Aktualności

Informacja o sesji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 1005) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Skierniewice na dzień 25 maja 2022 roku o godz. 1000 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze.                                    Proponowany… Continue Reading Informacja o sesji

Więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Skierniewice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Mokrej Prawej

Więcej

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skierniewice

  Zadanie pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skierniewice” Wartość dofinansowania: 3 152 539,74 zł Całkowita wartość zadania: 3 318 462,88 zł Inwestycja dofinansowana ze środków  Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych   Zadanie obejmuję przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skierniewice polegająca na remoncie dróg w… Continue Reading Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skierniewice

Więcej

Programu ochrony środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2023-2026

W myśl art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 r., poz. 1973 ze zm.), organ wykonawczy powiatu, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza powiatowy program ochrony środowiska. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach przystąpiło do opracowania Programu ochrony środowiska dla Powiatu… Continue Reading Programu ochrony środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2023-2026

Więcej

Informacja o Sesji Rady Gminy

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Skierniewice na dzień 20 kwietnia 2022 roku o godz. 1000 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze.                                    Proponowany porządek obrad Sesji:… Continue Reading Informacja o Sesji Rady Gminy

Więcej

KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice

KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice informuje           W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się na okres 21 dni wykaz nieruchomości, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Skierniewickiego. Z wykazem można zapoznać się w dniach… Continue Reading KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice

Więcej