Aktualności

XLV Sesja Rady Gminy Skierniewice

Informuję, że w dniu 28 grudnia 2022 roku o godz. 13.00 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Skierniewice.                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                             Witold Baranowski   Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym… Continue Reading XLV Sesja Rady Gminy Skierniewice

Więcej

Dotacja w ramach programu Infrastruktura sołecka na plus

Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Gminie Skierniewice wsparcie w formie dotacji celowej w wysokości 100 000,00 złotych na realizację zadania w sołectwie Dębowa Góra pod nazwą „Zakręceni w zieleni”. W ramach projektu  zrewitalizowany został teren przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze. Stworzone zostało niezwykle klimatyczne i przyjazne… Continue Reading Dotacja w ramach programu Infrastruktura sołecka na plus

Więcej

ZAKOŃCZENIE WIELOLETNIEJ INWESTYCJI „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Strobów”

  ZAKOŃCZENIE WIELOLETNIEJ INWESTYCJI „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Strobów” z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Z końcem listopada 2022 r. Gmina Skierniewice zakończyła realizację wieloletniego zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Strobów”, na które otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach umowy nr 110/G/2020 z dnia… Continue Reading ZAKOŃCZENIE WIELOLETNIEJ INWESTYCJI „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Strobów”

Więcej

Przydatność wody do spożycia.

Gmina Skierniewice informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach w dniu 9.12.2022r. stwierdził przydatność wody wodociągu  Dębowa Góra do spożycia. Woda dostarczana do miejscowości: Dębowa Góra, Strobów, Rzymiec, Ludwików i Balcerów nadaje się do spożycia. Gmina Skierniewice – dostawca wody,  informuje że wodociąg publiczny w Dębowej Górze zaopatruje w… Continue Reading Przydatność wody do spożycia.

Więcej

KOMUNIKAT Wójta Gminy Skierniewice

KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice informuje             W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia. Wykaz dotyczy lokalu użytkowego znajdującego się              w piwnicy oraz na parterze budynku, usytuowanego na… Continue Reading KOMUNIKAT Wójta Gminy Skierniewice

Więcej

Ważne informacje o dystrybucji i preferencyjnym zakupie węgla!

  Z końcem listopada Gmina Skierniewice podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą na zakup węgla z kopalni Piast-Ziemowit oraz Sośnica. Termin dostawy węgla wynikający z umowy określony jest do 31.12.2022 r. jednakże, Wiceprezes PGG zapewnia, że węgiel dotrze do gmin przed świętami. Na dzień dzisiejszy (07.12.2022 r.) nie otrzymaliśmy informacji… Continue Reading Ważne informacje o dystrybucji i preferencyjnym zakupie węgla!

Więcej

UWAGA Przerwa w dostawie wody

GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że wykonawca inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Józefatów poinformował o potrzebie przeprowadzenia niezbędnych prac wymagających przerwy w dostawie wody. Prace zaplanowano na dzień 8  grudnia  2022r. (czwartek)  w godzinach 800-1600. W związku z powyższym  dla miejscowości: JÓZEFATÓW, WÓLKA… Continue Reading UWAGA Przerwa w dostawie wody

Więcej

KOMUNIKAT Wójta Gminy Skierniewice

KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice informuje W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Skierniewice w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości,    ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia.… Continue Reading KOMUNIKAT Wójta Gminy Skierniewice

Więcej

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKIERNIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Komunikat Wójta Gminy Skierniewice Komunikat Wójt Gminy Skierniewice informuje o przystąpieniu do opracowania projektu: „ ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKIERNIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2023 Program zawierać… Continue Reading ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKIERNIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Więcej