Aktualności

KOMUNIKAT  DLA MIESZKAŃCÓW WSI DĄBROWICE, GMINA SKIERNIEWICE.

KOMUNIKAT  DLA MIESZKAŃCÓW WSI DĄBROWICE, GMINA SKIERNIEWICE. Gmina Skierniewice, informuje  że dla odbiorców wody na terenie wsi Dąbrowice, woda dostarczana  jest z sieci wodociągowej Maków, która warunkowo nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach poinformował, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w… Continue Reading KOMUNIKAT  DLA MIESZKAŃCÓW WSI DĄBROWICE, GMINA SKIERNIEWICE.

Więcej

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego New Holland T6020 o numerze rejestracyjnym ES 5312 W dniu 27 października 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Skierniewice, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice został rozstrzygnięty przetarg publiczny-ofertowy na sprzedaż ciągnika rolniczego: – New Holland T6020, Nr rejestracyjny ES 5312… Continue Reading Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego

Więcej

KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice informuje

KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice informuje             w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl                            i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się na okres 21 dni wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na czas określony. Z wykazem można zapoznać się w dniach 27.10 – 16.11.2022… Continue Reading KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice informuje

Więcej

Przekazanie sprzętu i wyposażenia zakupionego dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości

Przekazanie sprzętu i wyposażenia zakupionego dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości W dniu 10 sierpnia 2022r. Wójt Gminy Skierniewice przekazał siedmiu jednostkom OSP z terenu Gminy Skierniewice hełmy strażackie i ubrania specjalne do działań ratowniczo – gaśniczych, których zakup współfinansowany został ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.… Continue Reading Przekazanie sprzętu i wyposażenia zakupionego dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości

Więcej

INFORMACJA

I N F O R M A C J A   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skierniewicach w dniu 31.10.2022r. (poniedziałek) przyjmuje interesantów w godzinach     od   8:00 do 14:00

Więcej

Zakup paliwa stałego – węgla kamiennego PILNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, pojawia się konieczność rozeznania potrzeb mieszkańców Gminy w tym zakresie (ustalenie liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy zainteresowanych zakupem paliwa stałego–węgla kamiennego, w ramach zakupu preferencyjnego). Rozeznanie jest elementem kluczowym do zdobycia wiedzy… Continue Reading Zakup paliwa stałego – węgla kamiennego PILNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Więcej

Ogłoszenie III przetargu publicznego – ofertowego na sprzedaż ciągnika rolniczego marki New Holland T6020.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2022 r. Cena wywoławcza 89 999,00 zł brutto. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się  na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl i www.gminaskierniewice.pl Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod nr tel. 46 819 56 12; 660 784 468.                          … Continue Reading Ogłoszenie III przetargu publicznego – ofertowego na sprzedaż ciągnika rolniczego marki New Holland T6020.

Więcej

UWAGA Przerwa w dostawie wody

O G Ł O S Z E N IE                 GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że wykonawca inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Józefatów poinformował o potrzebie przeprowadzenia niezbędnych prac mogących powodować zakłócenia i/lub przerwy w dostawie wody. Harmonogram prac został zaplanowany w taki… Continue Reading UWAGA Przerwa w dostawie wody

Więcej

Godziny pracy urzędu!

W związku z remontem odbywającym się w budynku Urzędu Gminy Skierniewice, informujemy, że w dniu dzisiejszym (12.10.2022 r.) i jutrzejszym (13.10.2022 r.) z powodu prac wyburzeniowych urząd czynny będzie do godziny 15:00.

Więcej

„Poznaj Polskę”

Gmina Skierniewice ponownie otrzymała dofinansowanie na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 132 772,00 zł. Aby pozyskać środki, gmina Skierniewice musiała zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 20 % całkowitego kosztu danej wycieczki. Środki te w wysokości 88 429,00 zł. pochodzą z wpłat rodziców. Całkowita… Continue Reading „Poznaj Polskę”

Więcej

UWAGA Przerwa w dostawie wody

  O G Ł O S Z E N I E                W związku z planowaną na dzień   10 października  2022r. (poniedziałek) w godzinach 800-1600 przerwą w dostawie energii elektrycznej dla SUW Józefatów, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY, informuje że dla miejscowości: JÓZEFATÓW, WÓLKA STROBOWSKA, PRUSZKÓW, JULKÓW, RZECZKÓW, STARE… Continue Reading UWAGA Przerwa w dostawie wody

Więcej

Dodatek – źródła ciepła inne niż węgiel

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym,… Continue Reading Dodatek – źródła ciepła inne niż węgiel

Więcej