Home / Zabytki

Zabytki

CMENTARZE

Żelazna

Cmentarz przykościelny o pow. 0,18ha, nieczynny. Najstarszy nagrobek z 1838 r.  Kazimierza Tyrboyskiego. Cmentarz wojenny z I wojny światowej (0,16 ha) nieczynny.

Położony w lasach na płn od Skierniewic, na płd-wsch. Od wsi Budy Grabskie. Zachowane są mogiły i krzyż brzozowy, resztki pomnika.

Borowiny

Cmentarz ewangelicki. Krzyże drewniane i żeliwne bez tabliczek, zachowana jedna tabliczka z 1943 r. Krzyż nagrobny Awiny Norynberg. Przed wojna mieszkali tu osadnicy niemieccy. Cmentarz leży blisko zabudowań nr 23.

Strobów

Cmentarz ewangelicki. Tereny zamieszkałe przed wojna przez osadników niemieckich. Pow. 0,09 ha. Groty wokół cmentarza należą do J. Poleory i Józefa Grotkowskiego. Położony na niewielkim piaszczystym wzniesieniu przy wyrobisku piachu. Leży przy polnej drodze po jej płd stronie ok. 25 m na wsch. Od zabudowań nr 16A – Stanisław Kaczor.

Sierakowice Prawe

Cmentarz mariawicki. Leży przy szosie Skierniewice-Łowicz w polu poza zabudową wsi. Założony w I poł. XX w., nieczynny. Przynależność wyznaniowa staro-katolicka. Pow. 0,06 ha. Największy nagrobek pochodzi z 1928 r. , ostatni z 1970 r.