Aktualności

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu ciężarowego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Skierniewice ogłasza III przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego pożarniczego marki STAR 266, rok produkcji 1979. Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023 r. Cena wywoławcza 33 000,00 zł brutto. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl i www.gminaskierniewice.pl Szczegółowe informacje… Continue Reading Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu ciężarowego

Więcej

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice

Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice” zrealizowano z udziałem  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy w formie dotacji numer 925/OZ/D/2023 z dnia 27.11.2023r.   Wartość ogólna zadania wynosi: 78 764,40 zł. Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i… Continue Reading Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice

Więcej

Ekopracownia w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze

Projekt pn: „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Dębowej Górze” zrealizowany z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 560/EE/D/2023 z dnia 18.10.2023r. Wartość całkowita zadania: 69 340,00 zł. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW:… Continue Reading Ekopracownia w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze

Więcej

Informacja dotycząca kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że na terenie gminy Skierniewice prowadzone są kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków – zgodnie z planem kontroli zamieszczonym na stronie BIP Gminy Skierniewice w zakładce „Nieczystości ciekłe”.   DO KOŃCA LISTOPADA KONTROLOWANI BĘDĄ WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI MOKRA PRAWA.  … Continue Reading Informacja dotycząca kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Więcej

Sprzedaż węgla

Sprzedaż węgla  Wójt Gminy Skierniewice ogłasza sprzedaż wyrobów węglowych przeznaczonych na cele opałowe – ogrzewanie gospodarstw domowych w cenie 1500 zł brutto za tonę. Dostępna ilość węgla: Orzech – ok. 1 tony; Groszek – 72 tony. Punkty odbiór węgla: H.U. ROSA TOMASZ – Dębowa Góra 75A, 96-116 Dębowa Góra; FIRMA… Continue Reading Sprzedaż węgla

Więcej

Informacja dotycząca kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Drodzy Mieszkańcy, od 18 października 2023 r. na terenie gminy Skierniewice trwają kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Obowiązek przeprowadzenia takich kontroli wynika z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z… Continue Reading Informacja dotycząca kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Więcej

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości – Mokra Lewa, Mokra Prawa, Borowiny.

KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice informuje, w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.bip.gminaskierniewice.pl i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się Zarządzenie Nr 128/2023 Wójta Gminy Skierniewice w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości, ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia.… Continue Reading Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości – Mokra Lewa, Mokra Prawa, Borowiny.

Więcej

Przebudowa boiska piłkarskiego w Żelaznej

  Zadanie pod nazwą: „Przebudowa boiska piłkarskiego w Żelaznej” Wartość dofinansowania: 777 600,00 zł Całkowita wartość zadania: 1 950 520,00 zł Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2022   Gmina… Continue Reading Przebudowa boiska piłkarskiego w Żelaznej

Więcej

Komunikat Wójta Gminy Skierniewice

Wójt Gminy Skierniewice informuje o przystąpieniu do opracowania projektu: „ ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKIERNIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2024

Więcej

Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra

Rozbudowa drogi w Gminie Skierniewice Inwestycja pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra”  obejmuje odcinek o dł. 0,836 km. Całkowity koszt ogólny zadania po przetargu to kwota 826 000,00 zł. Gmina pozyskała na ww. przedsięwzięcie dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji… Continue Reading Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra

Więcej

Informacja o kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że od 18 października 2023 r. na terenie gminy Skierniewice rozpoczną się kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Obowiązek przeprowadzenia takich kontroli wynika z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w… Continue Reading Informacja o kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Więcej