Gmina Skierniewice
#naturalniegościnna

Oficjalna strona internetowa Gminy Skierniewice. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Zdjęcie: Naturalnie gościnna
Zdjęcie: Naturalnie gościnna
Zdjęcie: Naturalnie gościnna
Zdjęcie: Naturalnie gościnna
Zdjęcie: Naturalnie gościnna
Zdjęcie: Naturalnie gościnna
Zdjęcie: Naturalnie gościnna

Projekty dofinansowane z budżetu RP

 

Zadanie pod nazwą:

„Remont drogi gminnej Mokra Prawa – Budy Grabskie”

Wartość dofinansowania: 853 290,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 1 422 151,00 zł.

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku

Data podpisania umowy: kwiecień 2024 r.

Przedmiotem dofinansowanego zadania jest remont drogi gminnej, która przebiega przez miejscowość Budy Grabskie, w Gminie Skierniewice. Zadaniem objęty został odcinek usytuowany w pasie drogowym drogi gminnej w zarządzie Inwestora (gm. Skierniewice obręb 0009 Mokra Prawa, obręb 0004 Budy Grabskie). Zaplanowano wykonanie następujących rozwiązań konstrukcyjnych: • wykonanie remontu nawierzchni na istniejącej jezdni od km 0+025 do km 1+067.55: - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 125kg/m2, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3cm; • wykonanie remontu nawierzchni na istniejącej jezdni od km 1+067.55 do km 2+403: - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 75kg/m2, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3cm; • remont poboczy poprzez: - ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 0,75m z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 warstwą grubości 10cm.

Wykonanie remontu ma na celu odtworzenie stanu pierwotnego drogi gminnej. Duże znaczenie dla rozwoju naszego regionu ma przebudowa tej infrastruktury, gdyż realizacja tego zadania wpłynie na podniesienie standardu drogi i jakości życia mieszkańców.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Zadanie pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja - 2024"

 

Kwota dofinansowania: 283 650,00 zł

Całkowita wartość zadania:  283 650,00 zł

Data podpisania umowy: 07 lutego 2024 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osób niepełnosprawnych jako formy ogólnodostępnego wsparcia tych osób w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Celem usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia oraz dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich strefach życia, w tym:

 •  wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
 •  wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 •  wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 •  wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 163095E i drogi gminnej nr 115359E w miejscowości Miedniewice polegająca na budowie przejścia dla pieszych, budowie drogi dla pieszych oraz budowie peronu przystankowego wraz z dojściami do tego peronu”

 

Kwota dofinansowania: 1 430 121,00 zł

Całkowita wartość zadania:  2 600 220,00 zł

Data podpisania umowy: październik 2023 r.

Zadanie obejmuje wykonanie w miejscowości Miedniewice następujących robót budowlanych dotyczących:

–  budowy przejścia dla pieszych. Zostanie zastosowany system informacji fakturowej poprzez zamontowanie płytek fakturowych – ważny dla osób niedowidzących i niewidomych.

– budowy peronu przystankowego wraz z dojściami do tego peronu,

– budowy drogi dla pieszych  – chodnika z kostki betonowej o szer. 1,83 i dł. 2,667 km, przebudowę zjazdów w linii chodnika, przebudowę rowów odwadniających, budowę elementów odwodnienia w postaci drenażu francuskiego, wykonanie ścieków pod chodnikowych.

W dniu 10.01.2024 r. został pdpisany aneks nr 1 do umowy nr 2/BRDG/2023 na realizacje zadania.

Kwota dofinansowania: 1 251 169,00

Całkowita wartość zadania:  2 274 952,90 zł

 

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 163095E i drogi gminnej nr 115359E w miejscowości Miedniewice polegająca na budowie przejścia dla pieszych, budowie drogi dla pieszych oraz budowie peronu przystankowego wraz z dojściami do tego peronu” jest w trakcie realizacji i swym zakresem obejmie budowę: drogi dla pieszych o dł. 2,677 km, przejścia dla pieszych, peronu przystankowego wraz z dojściami do tego peronu. Odbiór końcowy tej inwestycji planowany jest w czerwcu br.  Realizacja tego zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Działania budowlane w ramach tego projektu rozwiążą problemy dotyczące zagrożenia wypadkami niechronionych uczestników ruchu. Projekt uzbroi niechronionych uczestników ruchu w odpowiednie narzędzie dla swojego bezpieczeństwa jak droga dla pieszych w miejscowości Miedniewice.

 

 

 

 

 

 

  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Skierniewice polegająca na remoncie drogi dla pieszych”

 

Kwota dofinansowania: 219 846,00 zł

Całkowita wartość zadania: 399 720,00 zł

Data podpisania umowy: październik 2023 r.

Zadanie obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie chodnika o długości 336 m znajdującego go się przy drodze gminnej 155373E w miejscowości Żelazna. Zgodnie  z dokumentacją zadanie polegać będzie na wymianie nawierzchni chodnika i zjazdów wraz z krawężnikami i obrzeżami bez zmian parametrów drogi gminnej. Chodnik zaprojektowano z kostki betonowej szarej grub. 6cm. Od strony jezdni chodnik należy oporować krawężnikiem betonowym ulicznym 15×30. Od strony terenów zielonych bądź od strony ścieżki rowerowej zastosować obrzeże betonowe 8×30. Zjazdy zaprojektowano z kostki betonowej grafitowej grub. 8cm. Od strony jezdni zjazdy należy oporować krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22cm. Od strony terenów prywatnych i terenów zielonych zastosować opornik 12x25cm. Obniżenie krawężnika w linii chodnika z poziomu +12 do poziomu +4 należy wykonać w formie kołyski obniżając chodnik na całej szerokości na długości 2m, uzyskując spadek podłużny 4%. Wszystkie krawężniki i obrzeża należy posadowić na ławie betonowej z oporem z betonu klasy min. C8/10. Ewentualne szczeliny pomiędzy krawędzią jezdni i krawężnikami należy uszczelnić masą bitumiczną zalewową bądź emulsją i grysami.

W dniu 10.01.2024 r. został pdpisany aneks nr 1do umowynr 34/BRDG/2023 na realizacje zadania.

Kwota dofinansowania: 175 826,00

Całkowita wartość zadania: 319 684,61

 

W ramach inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Skierniewice polegająca na remoncie drogi dla pieszych” wykonano w miejscowości Żelazna drogę dla pieszych o dł. 0,336 km. Odbiór końcowy nastąpił 26 marca 2024 r. Dzięki realizacji tej inwestycji poprawił się stan bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz polepszyło się dojście do ważnych miejsc w tej miejscowość, pomiędzy którymi przemieszczają się jej mieszkańcy. Realizacja tego zadania podniosła nie tylko standard drogi dla pieszych ale też przyczyniła się poprawy jakości życia mieszkańców tej miejscowości.

 

Zdjecia chodnika w Żelaznej po realizacji zadania.

 

 

 

 

 

 

Zdjecie chodnika w Żelaznej przed realizacji zadania.

 

Kontakt

Godziny pracy urzędu

 • Poniedziałek
  7:00 - 15:00
 • Wtorek
  7:00 - 15:00
 • Środa
  7:00 - 15:00
 • Czwartek
  7:00 - 16:00
 • Piątek
  7:00 - 14:00

Godziny pracy kasy urzędu

 • Poniedziałek
  7:00 - 14:30
 • Wtorek
  7:00 - 14:30
 • Środa
  7:00 - 14:30
 • Czwartek
  7:00 - 15:30
 • Piątek
  7:00 - 13:30

Galeria

Gmina z lotu ptaka

 • Zdjęcie: Dębowa Góra

  Dębowa Góra

 • Zdjęcie: Szkoła Podstawowa w Dębowej Górze

  Szkoła Podstawowa w Dębowej Górze

 • Zdjęcie: Staw w Dębowej Górze

  Staw w Dębowej Górze

 • Zdjęcie: Ochotnicza Straż Pożarna w Miedniewicach

  Ochotnicza Straż Pożarna w Miedniewicach

 • Zdjęcie: Szkoła Podstawowa w Miedniewicach

  Szkoła Podstawowa w Miedniewicach

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Gmina Skierniewice