Gmina Skierniewice
#naturalniegościnna

Oficjalna strona internetowa Gminy Skierniewice. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Zdjęcie: Naturalnie gościnna
Zdjęcie: Naturalnie gościnna
Zdjęcie: Naturalnie gościnna
Zdjęcie: Naturalnie gościnna

Projekty dofinansowane z budżetu RP

 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Zadanie pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja - 2024"

 

Kwota dofinansowania: 283 650,00 zł

Całkowita wartość zadania:  283 650,00 zł

Data podpisania umowy: 07 lutego 2024 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osób niepełnosprawnych jako formy ogólnodostępnego wsparcia tych osób w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Celem usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia oraz dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich strefach życia, w tym:

 •  wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
 •  wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 •  wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 •  wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 163095E i drogi gminnej nr 115359E w miejscowości Miedniewice polegająca na budowie przejścia dla pieszych, budowie drogi dla pieszych oraz budowie peronu przystankowego wraz z dojściami do tego peronu”

 

Kwota dofinansowania: 1 430 121,00 zł

Całkowita wartość zadania:  2 600 220,00 zł

Data podpisania umowy: październik 2023 r.

Zadanie obejmuje wykonanie w miejscowości Miedniewice następujących robót budowlanych dotyczących:

–  budowy przejścia dla pieszych. Zostanie zastosowany system informacji fakturowej poprzez zamontowanie płytek fakturowych – ważny dla osób niedowidzących i niewidomych.

– budowy peronu przystankowego wraz z dojściami do tego peronu,

– budowy drogi dla pieszych  – chodnika z kostki betonowej o szer. 1,83 i dł. 2,667 km, przebudowę zjazdów w linii chodnika, przebudowę rowów odwadniających, budowę elementów odwodnienia w postaci drenażu francuskiego, wykonanie ścieków pod chodnikowych.

W dniu 10.01.2024 r. został pdpisany aneks nr 1 do umowy nr 2/BRDG/2023 na realizacje zadania.

Kwota dofinansowania: 1 251 169,00

Całkowita wartość zadania:  2 274 952,90 zł

 

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 163095E i drogi gminnej nr 115359E w miejscowości Miedniewice polegająca na budowie przejścia dla pieszych, budowie drogi dla pieszych oraz budowie peronu przystankowego wraz z dojściami do tego peronu” jest w trakcie realizacji i swym zakresem obejmie budowę: drogi dla pieszych o dł. 2,677 km, przejścia dla pieszych, peronu przystankowego wraz z dojściami do tego peronu. Odbiór końcowy tej inwestycji planowany jest w czerwcu br.  Realizacja tego zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Działania budowlane w ramach tego projektu rozwiążą problemy dotyczące zagrożenia wypadkami niechronionych uczestników ruchu. Projekt uzbroi niechronionych uczestników ruchu w odpowiednie narzędzie dla swojego bezpieczeństwa jak droga dla pieszych w miejscowości Miedniewice.

 

 

 

 

 

 

  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Skierniewice polegająca na remoncie drogi dla pieszych”

 

Kwota dofinansowania: 219 846,00 zł

Całkowita wartość zadania: 399 720,00 zł

Data podpisania umowy: październik 2023 r.

Zadanie obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie chodnika o długości 336 m znajdującego go się przy drodze gminnej 155373E w miejscowości Żelazna. Zgodnie  z dokumentacją zadanie polegać będzie na wymianie nawierzchni chodnika i zjazdów wraz z krawężnikami i obrzeżami bez zmian parametrów drogi gminnej. Chodnik zaprojektowano z kostki betonowej szarej grub. 6cm. Od strony jezdni chodnik należy oporować krawężnikiem betonowym ulicznym 15×30. Od strony terenów zielonych bądź od strony ścieżki rowerowej zastosować obrzeże betonowe 8×30. Zjazdy zaprojektowano z kostki betonowej grafitowej grub. 8cm. Od strony jezdni zjazdy należy oporować krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22cm. Od strony terenów prywatnych i terenów zielonych zastosować opornik 12x25cm. Obniżenie krawężnika w linii chodnika z poziomu +12 do poziomu +4 należy wykonać w formie kołyski obniżając chodnik na całej szerokości na długości 2m, uzyskując spadek podłużny 4%. Wszystkie krawężniki i obrzeża należy posadowić na ławie betonowej z oporem z betonu klasy min. C8/10. Ewentualne szczeliny pomiędzy krawędzią jezdni i krawężnikami należy uszczelnić masą bitumiczną zalewową bądź emulsją i grysami.

W dniu 10.01.2024 r. został pdpisany aneks nr 1do umowynr 34/BRDG/2023 na realizacje zadania.

Kwota dofinansowania: 175 826,00

Całkowita wartość zadania: 319 684,61

 

W ramach inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Skierniewice polegająca na remoncie drogi dla pieszych” wykonano w miejscowości Żelazna drogę dla pieszych o dł. 0,336 km. Odbiór końcowy nastąpił 26 marca 2024 r. Dzięki realizacji tej inwestycji poprawił się stan bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz polepszyło się dojście do ważnych miejsc w tej miejscowość, pomiędzy którymi przemieszczają się jej mieszkańcy. Realizacja tego zadania podniosła nie tylko standard drogi dla pieszych ale też przyczyniła się poprawy jakości życia mieszkańców tej miejscowości.

 

Zdjecia chodnika w Żelaznej po realizacji zadania.

 

 

 

 

 

 

Zdjecie chodnika w Żelaznej przed realizacji zadania.

 

Kontakt

Godziny pracy urzędu

 • Poniedziałek
  7:00 - 15:00
 • Wtorek
  7:00 - 15:00
 • Środa
  7:00 - 15:00
 • Czwartek
  7:00 - 16:00
 • Piątek
  7:00 - 14:00

Godziny pracy kasy urzędu

 • Poniedziałek
  7:00 - 14:30
 • Wtorek
  7:00 - 14:30
 • Środa
  7:00 - 14:30
 • Czwartek
  7:00 - 15:30
 • Piątek
  7:00 - 13:30

Galeria

Gmina z lotu ptaka

 • Zdjęcie: Dębowa Góra

  Dębowa Góra

 • Zdjęcie: Szkoła Podstawowa w Dębowej Górze

  Szkoła Podstawowa w Dębowej Górze

 • Zdjęcie: Staw w Dębowej Górze

  Staw w Dębowej Górze

 • Zdjęcie: Ochotnicza Straż Pożarna w Miedniewicach

  Ochotnicza Straż Pożarna w Miedniewicach

 • Zdjęcie: Szkoła Podstawowa w Miedniewicach

  Szkoła Podstawowa w Miedniewicach

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Gmina Skierniewice